Lichtstraat Met Dakvensters Bruynseels Vochten9

Lichtstraat met dakvensters

Een mod­erne grote veran­da om de won­ing te vergroten.

We plaat­sten hier een mod­erne grote veran­da om de won­ing te ver­groten. Dankz­ij de veran­da met licht­straat en grote ramen aan de tuinz­i­jde werd deze won­ing ook plots veel lichter. Nog aan­ge­namer om in te wonen!

Alle com­fort die je je kan wensen

De licht­straat is voorzien van twee dakven­sters die ope­nen na een een­voudi­ge druk op de knop. Dat je er kunt ver­lucht­en, ver­g­root het com­fort. Een aan­rad­er voor iedere veran­da die een vol­waardig ver­lengde van het bestaande huis is. Ook bij­zon­der zijn de ver­do­ken koven die het ophangsys­teem van de gordi­j­nen verstoppen.

Menu