17Spr09 B Vrd Mertens 17

Integratie | Serre | Lichtstraat | Schuifkozijn | Modern

Ont­dek deze mod­erne serre boorde­vol licht!

Voor ons één mod­erne serre die veel licht bin­nen laat, alstublieft.”


Oké. Duidelijk. En we gin­gen aan de slag! Het resul­taat? Een strakke serre die ervoor zorgt dat de bewon­ers ook in de win­ter kun­nen geni­eten van hun schit­terende tuin.

Licht, licht — en nog eens licht

En wan­neer u ons veel licht’ vraagt, dan zor­gen wij hier­voor. Zo voorza­gen we deze par­el van een plat­te licht­straat, voorzien van delta light ver­licht­ing arma­turen. Deze top­per is bij­zon­der pop­u­lair, dus voor ons bestond er geen twi­jfel over dat dit de goede keuze was.

Daar­naast installeer­den we een vierdelig schuifkoz­i­jn aan de tuinz­i­jde. Dit koz­i­jn zorgt niet alleen voor max­i­male licht­in­val, maar geeft ook de visuele illusie van een groot en open geheel.

Op alles voorzien

Hoe, maar, zoveel glas… dat wordt toch een broeikas in de zomer?”

Née, hoor. Wij voorza­gen het geheel tenslotte van screens: deze hand­i­ge knapen ver­mi­j­den over­matige opwarm­ing. Zo een­voudig is het! 

Menu