B2010 App Nielsestr Boom 10

Nieuwbouwwijk met aluminium kozijnen

Alu­mini­um is sli­jt­vast en goed isolerend

Bij dit nieuw­bouw­pro­ject in Boom zorgden we voor uni­forme alu­mini­um koz­i­j­nenover het hele project. Ze zijn alle­maal sli­jt­vast, goed isol­erend tegen koude en lawaai en ze ogen modern.

Menu