veranda uitbouw

Nieuwbouw | PVC | Kozijnen | Uitbouw | Serre | Nederland

Hoogk­wal­i­tatieve kun­st­stof koz­i­j­nen voor een knusse uitbouw

Voor deze Ned­er­landse nieuw­bouw­won­ing wer­den we ingeschakeld om twee rede­nen. Enerz­i­jds om te zor­gen voor hoogk­wal­i­tatieve kun­st­stof koz­i­j­nen. Nu, dat moet u ons geen twee keer vra­gen! We kozen dan ook voor verdiepte koz­i­jn­profie­len met een sub­tiele en tijd­loze crème folie.


Koz­i­j­nen en deuren om trots op te zijn

En toen we dat tot in de pun­t­jes had­den afgew­erkt? Toen gin­gen we aan de slag met een knusse uit­bouw in dezelfde sti­jl. Het resul­taat was er een­t­je om trots op te zijn: een gezel­lige thuis die klaar is om heel wat jaart­jes mee te gaan. Puur genieten!

Een serre of buiten­leven? Wij zor­gen ervoor

Over­weegt u ook om een serre te lat­en plaat­sen? Dan bent u bij Bruynseels-Vocht­en aan het juiste adres. We rege­len alles, van A tot Z, en werken samen met kwal­i­tatieve part­ners (zoals Rey­naers voor onze profie­len). Kom naar onze toon­za­al voor advies en inspiratie!

Uw eigen uitbouw?

Da’s echt een top­idee om op organ­is­che wijze meer ruimte en licht in je bestaande won­ing te bren­gen. Kom anders eens langs? Dan bek­ijken we samen uw opties. Tot dan?

Menu