B Wilrijk Goudenlegende 01

Restaurant aangenaam vergroot met serre

De serre gaat volledig op in de woning

Gouden Leg­ende, een restau­rant in een riant hoek­pand in Wilrijk, ver­g­rootte zijn bin­nenop­per­vlak­te met een glazen serre om zo meer cou­verts te kun­nen bedienen.

Per­fecte integratie 

Het was belan­grijk dat de serre op natu­urlijke wijze aansloot bij het bestaande gebouw, zodat de bezoek­ers zich zow­el bin­nen als (half)buiten op hun gemak kon­den voe­len. We kozen dan ook voor neu­trale kleuren en grote koz­i­j­nen, om de grens tussen nieuw en oud zo onzicht­baar mogelijk te maken.

Menu