20090625 0295

Serre met glazen dak

Con­troleer zelf uw buitenlicht

De ser­recon­struc­tie van deze won­ing heeft een plat dak mét zon­new­er­ing. Zo kun­nen de bewon­ers zelf con­trol­eren hoeveel buiten­licht er in de won­ing bin­nen­valt. Onze vak­mensen plaat­sten ook de arduinen trap en plinten.

Menu