2020 RM Brzozowska Schoten 08

Wanneer veranda en woning de perfecte symbiose vormen

Wan­neer veran­da en won­ing de per­fecte sym­biose vormen


Hoe je van je veran­da het absolute pronkstuk van je won­ing maakt? Sim­pel: door hem een ere­func­tie te geven! Dik­wi­jls vor­men veranda’s de trouwe achter­ban van je keuken of een extra ruimte om in tot rust te komen.

Maar de eige­naars van deze won­ing? Zij besloten om het anders dan anders te doen. Zij kozen er tenslotte voor om hun leefkamer tot in de veran­da te bren­gen, met een aan­ge­naam ver­rassend en onver­getelijk resul­taat. Kom gerust binnen! 


We inte­gr­eren de natuur

Onze klant, apetrots op hun prachtige en unieke tuin, wist ons duidelijk te vertellen wat de verwachtin­gen waren: een op maat gemaak­te ter­rasoverkap­ping die naad­loos bij huis én tuin aansluit. 

Got it! We gin­gen aan de slag en tek­enden een ter­rasoverkap­ping waar natu­ur cen­traal staat. Door de inte­gratie van ver­schil­lende soorten en kleuren hout, verzacht­ten we het verder mod­erne karak­ter van ons ontwerp. 

We lat­en de grens tussen bin­nen en buiten vervagen 

Waar we kon­den, werk­ten we met die alom geprezen, vlotte Hi-fin­i­ty schuifra­men die drem­pel­loos opgaan in de omgev­ing. Een smaakvolle en exclusieve oploss­ing die er niet enkel mooi uitzi­et — maar ook nog eens zorgt voor een opti­maal weg­w­erken van de grens tussen bin­nen en buiten.

Door dit type schuifraam te inte­gr­eren, lat­en we de tuin rustig over­lopen in het huis — en ander­som. Een per­fecte oploss­ing voor iedereen die het lief­st elke dag in de buiten­lucht vertoeft. 

Jouw eigen terrasoverkapping?

Goed idee! Con­tacteer ons voor meer infor­matie — en dan zor­gen we ervoor. 

Menu